top of page
Web%20Banner%20Still%20200_edited.png

Gyda thraddodiad telynegol sy'n dyddio'n ôl i'r 11eg Ganrif, mae Cymru'n falch o'i threftadaeth gerddorol a diwylliannol gyfoethog. Mae golygfa'r delyn heddiw yn fyw ac yn ffynnu i raddau helaeth, gan wneud Caerdydd yn ddinas lety delfrydol ar gyfer #CTB2022. Mae ein hysgolion a'n colegau yn llawn dop gyda myfyrwyr ifanc a brwdfrydig, ac mae'r Pwyllgor Artistig yn cynnwys athrawon ac unawdwyr o fri rhyngwladol.

Ers gohirio Cyngres 2020 oherwydd pandemig Coronavirus,

mae'r pwyllgor hwn wedi trefnu'r digwyddiad 'Ar-lein hwn o Gymru'

i'r cynrychiolwyr eu mwynhau yn 2021. Mae'r pwyllgor bellach yn gweithio'n galed i gyflawni

14eg Cyngres Delyn y Byd yng Nghaerdydd, Cymru, ym mis Gorffennaf 2022.

Cwrdd â'r Tîm...

Caryl.jpg

Caryl Thomas

Cadeirydd y Pwyllgor Croesawu

Catrin Finch Headshot1.jpg

Catrin Finch

Y Cyfarwyddwr Artistig

Y Tîm Artistig

Isabelle Perrin

Cyfarwyddwr Artistig CTB

Karen Vaughan

Cyfarwyddwr Artistig Cyswllt CTB

Imogen Barford

“Symud yn dda a chanu'n well” a Thelynau Hanesyddol

Gabriella Dall’Olio

Cynigion

Alis Huws

Cydlynydd Ieuenctid

Eira Lynn Jones

Allgymorth ac Ensembles

Ieuan Jones

Dosbarthiadau Meistr

Skaila Kanga

Ffocws ar Bobl Ifanc

Amanda Whiting

Jazz a Thelynau'r Byd

Savourna_edited.jpg

Savourna Stevenson

Y Delyn Bedal

CorinnaH_edited.jpg

Corrina Hewat
Y Delyn Bedal

Tîm Cynnal y Digwyddiad

Tîm Cymru

Stephen

Burkitt-Harrington

Cyfarwyddwr y Digwyddiad

Dylan Tozer

Cyfarwyddwr Marchnata

Tîm CBCDC

Pwyllgor Cymru

Mae Pwyllgor Cymru yn cynnwys athrawon, unawdwyr a selogion y delyn o bob cwr o Gymru.  Estynnir gwahoddiad i bob aelod o'r gymuned telynau ymuno â'r tîm hwn, a fydd yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o baratoi ar gyfer y Gyngres, yn ogystal ag yn ystod yr wythnos. Os hoffech gymryd rhan, anfonwch neges e-bost at info@whc2021.wales.

 DEWCH YN NODDWR 

Manteisiwch ar ein pecynnau nawdd a'r cyfle i gysylltu â channoedd o unigolion brwdfrydig dros y ddwy flynedd nesaf.

 BYDDWCH YN ARDDANGOSWR 

Gwerthwch yn uniongyrchol i'r cynrychiolwyr yn ystod #CTB2021 a gwnewch yn siŵr bod pawb yn eich gweld yn ystod yr wythnos yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

bottom of page