Ein Noddwr

Mae'n bleser gennym gyhoeddi mai Noddwr Cyngres Telynau'r Byd 2020 fydd Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru.

Ac yntau'n frwd dros delynau, adferodd y Tywysog Charles swydd y Telynor Brenhinol yn 2000 er mwyn meithrin ac annog talent gerddorol ifanc yng Nghymru a'r DU a chodi proffil y delyn fel offeryn.

Am Gyngres Delyn y Byd Inc.

Ynglŷn â RWCMD

Telerau ac Amodau | Polisi Preifatrwydd

Gall pob artist, amseriad a lleoliad newid. Mae WHC2021 yn cadw'r hawl i newid hyn ar unrhyw adeg.

© 2020 Cyngres Telynau'r Byd | Gwnaed yng Nghymru

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter