Ein Noddwr

Mae'n bleser gennym gyhoeddi mai Noddwr Cyngres Telynau'r Byd 2020 fydd Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru.

HRHPOWsq_edited.jpg

Ac yntau'n frwd dros delynau, adferodd y Tywysog Charles swydd y Telynor Brenhinol yn 2000 er mwyn meithrin ac annog talent gerddorol ifanc yng Nghymru a'r DU a chodi proffil y delyn fel offeryn.